Pasowanie na przedszkolaka w grupie 3-latków odbędzie się 29 października o godz. 9:50 zapraszamy wszystkich Rodziców.
Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2014/2014 zbierana będzie:

wrzesień: 15;16
październik: 13;14
listopad: 12;13
grudzień: 15;16
styczeń: 12;13
luty: 9;10
marzec: 9;10
kwiecień: 13;14
maj: 11;12
czerwiec: 8;9

Z dniem 16 października zmianie ulega numer rachunku bankowego przedszkola. Odpłatność za październik zbierana będzie tylko i wyłącznie w przedszkolu. Nowy numer zostanie podany po 20 października.

UWAGA RODZICE !!!

Przypominamy, że przedszkole pełni dyżur od 01 – 31.08 2014r.
Na dyżur przychodzą dzieci wcześniej zapisane.
W czasie dyżuru nie ma odpisów za dni nieobecne.
Rodzice uiszczają opłatę w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu.


Dnia 24 czerwca o godz.17:00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci 3-letnich(rocznik 2011)przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2014/2015 i podpisanie umów. Prosimy wszystkich o przybycie.


Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola nr 1 należy podpisać w w/w placówce w dniach 18-28.04.2014 w następujących godzinach:

18.04 piątek: 7:00 - 13:00
22.04 wtorek: 7:00 - 14:00
23.04 środa: 8:00 - 15:00
24.04 czwartek: 12:00 - 17:00
25.04 piątek: 7:00 - 13:00
28.04 poniedz.: 8:00 - 15:00


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać tylko i wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.
Wnioski należy składać:
Poniedziałki 14:00 - 17:00
Czwartki 14:00 - 17:00
Wtorki 8:00 - 15:00
Środy 8:00 - 15:00
Piątki 7:00 - 14:00
Wnioski przyjmuje dyrektor placówki oraz osoba przez niego upoważniona.

Terminy drzwi otwartych:

14.03 piątek 15:00 - 17:00
15.03 sobota 10:00 - 12:00


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (nowelizacja ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7)
OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJII
10 lutego 2014 r. 21 lutego 2014 r. Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole maja obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2009-2010 oraz II połowa 2008 r.).
3 marca 2014 r., godz. 8:00 31 marca 2014 r., godz. 15:00 Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2009- 2011 oraz z II połowy 2008 r.)
18 kwietnia 2014, godz. 10:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
18 kwietnia 2014 r., godz. 10:00 28 kwietnia 2014 r., godz. 15:00 Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
16 maja 2014 r., godz. 10:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
16 maja 2014 r. 23 maja 2014 r. Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
28 maja 2014 r. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
4 czerwca 2014 r. Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
11 czerwca 2014 r. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania.