UWAGA RODZICE !!!

Zebranie informacyjne ogólne i z nauczycielami w grupach dla wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola odbędzie się 8 września(wtorek) o godz. 17.00

Na zebranie proszę nie przyprowadzać dzieci.

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2015/2016 będzie odbywało się w następujących dniach i godzinach:

Rocznik 2012 3-latki 18 maja 8:00 – 17:00
Rocznik 2011 4-latki 21maja 6:00 – 17:00
Rocznik 2010 5-latki 21maja 6:00 – 17:00

Nie podpisanie umowy w podanych terminach jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.
Rodziców prosimy o zabranie dowodu osobistego.

REKRUTACJA W PRZEDSZKOLU NR 1 W SWARZĘDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wniosek o przyjęcie do przedszkola w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać tylko i wyłącznie w placówce pierwszego wyboru. Wnioski należy składać:

Poniedziałki 14:00 – 17:00
Wtorki 8:00 – 15:00
Środy 8:00 – 15:00
Czwartki 14:00 – 17:00
Piątki 8:00 – 14:00

Wnioski przyjmowane są do 31marca do godz.14:00.
Wnioski przyjmuje dyrektor placówki oraz 1 osoba przez niego upoważniona.
Termin drzwi otwartych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

UWAGA RODZICE !!!

Przypominamy, że przedszkole pełni dyżur od 01 – 31.07 2015r.
Na dyżur przychodzą dzieci wcześniej zapisane.
W czasie dyżuru nie ma odpisów za dni nieobecne.
Rodzice uiszczają opłatę w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu.


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (nowelizacja ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7)
OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJII
23 lutego 2015 r. 27 lutego 2015 r. Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu maja obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2011).
2 marca 2015 r., godz. 8:00 31 marca 2015 r., godz. 15:00 Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010- 2012 r.)
17 kwietnia 2015, godz. 10:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
17 kwietnia 2015 r., godz. 10:00 27 kwietnia 2015 r., godz. 15:00 Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
15 maja 2015 r., godz. 10:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
15 maja 2015 r. 22 maja 2015 r. Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
26 maja 2015 r. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
1 czerwca 2015 r. Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
8 czerwca 2015 r. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania.