W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

UWAGA RODZICE !!!

Przypominamy, że przedszkole pełni dyżur od 01 – 31.08 2014r. Na dyżur przychodzą dzieci wcześniej zapisane. W czasie dyżuru nie ma odpisów za dni nieobecne. Rodzice uiszczają opłatę w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu.