W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2016/2017 będzie odbywało się w następujących dniach i godzinach:
13 czerwca 8:00 – 17:00
14 czerwca 6:00 – 17:00
Nie podpisanie umowy w podanych terminach jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rodziców prosimy o zabranie dowodu osobistego.