W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

Dobrobyt dzieciństwa - bezpiecznie, zdrowo i atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, beztroską zabawę.

Edukację - nabycie nowych umiejętności; utrwalanie pozytywnych wzorców; pomoc rodzinie w wychowaniu; współpracę z otaczającym środowiskiem.

Podpisywanie umów z rodzicami dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2015/2016 będzie odbywało się w następujących dniach i godzinach:
Rocznik 2012 3-latki 18 maja 8:00 – 17:00
Rocznik 2011 4-latki 21maja 6:00 – 17:00
Rocznik 2010 5-latki 21maja 6:00 – 17:00


Nie podpisanie umowy w podanych terminach jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.
Rodziców prosimy o zabranie dowodu osobistego.